Halle-Vilvoorde KomiteeIn de nadagen van het Sint-Michielsakkoord, eind 1992, werd het Halle-Vilvoorde Komitee opgericht. Eens te meer was bij de communautaire onderhandelingen de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) afgewezen. Daarom besloten een aantal plaatselijke Vlaamse verenigingen uit het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, samen met een aantal onafhankelijke personen hun krachten te bundelen.

 

DOELSTELLINGEN

Wij staan  voor een Vlaams en groen Halle-Vilvoorde.

Van bij de oprichting ijvert het Halle-Vilvoorde Komitee voor de erkenning en verdere ontwikkeling van Halle-Vilvoorde als een volwaardige Vlaamse regio en niet als de rand van een ander gebied, in casu  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen dat Vlaams-Brabant een provincie wordt zoals alle andere Vlaamse provincies.

Verdere verstedelijking en verfransing wijzen we met klem af. Van anderstaligen die zich in onze regio komen vestigen verwachten we dat ze het Nederlandstalig karakter van onze streek volledig aanvaarden en er zich ook naar gedragen. Omdat de faciliteiten op dit punt volledig falen, willen we ze inperken en uiteindelijk afschaffen.

Speerpunten van onze actie zijn de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel  (waar het arrondissement Halle-Vilvoorde nog steeds deel van uitmaakt), de versterking van bestaande Vlaamse kernen met regionale uitstraling (zoals Halle, Vilvoorde, Asse en Overijse),  verzet tegen het GEN (het door Brussel geconcipieerde Gewestelijk Express Net) en onze inzet voor aanpassingen en verbetering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (dat een groot deel van Halle-Vilvoorde als stedelijk gebied aanmerkt).

We zijn ervan overtuigd dat meer Vlaamse autonomie het Nederlandstalig karakter van onze streek ten goede zal komen en steunen daarom ook de brede Vlaamse eisen voor fiscale autonomie, splitsing van de sociale zekerheid, overheveling van de volledige voogdij over de ondergeschikte besturen, van alle bevoegdheden over de luchthaven van Zaventem, van de volledige bevoegdheid inzake taalwetgeving.

Al deze beginselen hebben we uitgewerkt in een platformtekst.

 

 

WERKING

We zijn een totaal ongebonden vereniging, die volledig steunt op vrijwilligerswerk.

Met persconferenties, moties, briefacties, pamfletten, affiches, manifestaties, verzoekschriften, colloquia,  wetsvoorstellen, meetings en debatten blijven wij ons zoals in het verleden richten tot de burgers, de politici, de overheden en de media om onze standpunten ingang te doen vinden en te realiseren.

 

LEDEN

Bij het  Halle-Vilvoorde Komitee zijn volgende verenigingen aangesloten : het Komitee der Randgemeenten, Sterrebeek 2000, het Vlaams Komitee Druivenstreek, het Davidsfonds, het Taal Aktie Komitee, de Marnixring, de Vlaamse Volksbeweging, het Vlaams Genootschap Sint-Pieters-Leeuw, de Vlaamse Vriendenkring Grimbergen en de VNJ-gouw Brabant.

Belangstellende verenigingen die onze platformtekst onderschrijven, of personen die de werking van ons comité actief willen ondersteunen, kunnen via deze webstek contact opnemen.

 

OVV

 

Het Halle-Vilvoorde Komitee is lid van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen.