Halle-Vilvoorde Komitee

Persberichten

- 15 september 2011
Persbericht werkgroep BHV bij het BHV-akkoord van 15 september: een zuivere splitsing van Halle-Vilvoorde: zes gemeenten worden afgesplitst en prijsgegeven als pasmunt.

- 5 juli 2011
Persbericht werkgroep BHV: Nota Di Rupo bereidt Franstalig 'Plan B' voor. De zes randgemeenten worden klaargestoomd voor annexatie door Wallo-Brux.

- 23 mei 2011
Persbericht werkgroep BHV: Ministers Turtelboom en De Clerck en Willy De Waele, gewezen burgemeester van Lennik, opgeroepen als getuigen in BHV-dienstweigeringszaak

- 23 maart 2011
Open Brief van Werkgroep BHV aan de Vlaamse partijen: Brussels Metropolitan Region, het paard van Troje voor de uitbreiding van Brussel

- 31 januari 2011
Persbericht Werkgroep BHV: rechtbank spreekt opnieuw BHV-dienstweigeraars vrij en klacht voor Hof in Straatsburg tegen onwettige verkiezingen

- 4 januari 2011
Persbericht werkgroep BHV: De nota Vande Lanotte is een bedreiging voor het Vlaams karakter van Vlaams-Brabant

- 27 december 2010
Persbericht werkgroep BHV: Rechtbank Dendermonde spreekt 15 BHV-dienstweigeraars vrij

- 28 november 2010
Persbericht Werkgroep BHV: Werkgroep BHV verwerpt halfslachtige "oplossingen" voor het probleem BHV

- 5 juni 2010
Reeds 222 burgers weigeren ongrondwettige verkiezingen mee te organiseren

- 14 mei 2010
Persconferentie werkgroep BHV in Gooik: start vijfde BHV-dienstweigeringsactie tegen ongrondwettige Federale verkiezingen van 13 juni 2010
        - Tekst inleiding Guido Moons
        - Webstek ik werk niet mee
        - Infopamflet 5de nationale oproep
        - Modelbrief voor dienstweigering
        - Ingebrekestelling Kamervoorzitter
        - Ontwerp gemeenteraadsbesluit tegen onwettige verkiezingen

- 3 april 2010
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee / Werkgroep BHV: Justitiehervorming De Clerck (CD&V) breidt de tweetaligheid uit tot in Leuven in plaats van de rechtbank van Brussel te splitsen

- 16 maart 2010
Persbericht werkgroep BHV: 10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel

- 16 maart 2010
Persbericht werkgroep BHV: Europees Hof voor de Rechten van de Mens : parlement kan geen rechter zijn over eigen verkiezing

- 17 februari 2010
Persbericht werkgroep BHV: 10 BHV-dienstweigeraars voor de rechter in Brussel omwille van hun burgerzin

- 17 januari 2010
Persbericht werkgroep BHV: Aktie werkgroep BHV bij nieuwjaarsreceptie CD&V in het centraal station van Brussel: CD&V is aan het ontsporen

- 7 januari 2010
Persbericht werkgroep BHV: Stand van zaken vierde actie BHV-dienstweigering uit burgerzin - Europese verkiezingen van 7 juni 2009

- 24 december 2009
Persbericht werkgroep BHV: Meise keurt als eerste nieuwe motie voor splitsing BHV goed

- 15 april 2009
        - Persbericht werkgroep BHV: vierde BHV-dienstweigeringsactie tegen ongrondwettige Europese verkiezingen en klacht tegen Belgie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen vier veroordelingen van BHV-dienstweigeraars
        - Bijlage: zevenvoudige klacht tegen Belgie bij het Hof voor de rechten van de Mens
        - Volledige tekst van het verzoekschrift voor het Hof voor de rechten van de Mens

- 12 januari 2009
        - Dringende oproep van 349 verenigingen aan de Vlaamse verkozenen en partijen (partijvoorzitters en bestuursleden): Stop de carrousel van belangenconflicten en splits BHV nu!
        - Lijst van de ondertekenende verenigingen:(pdf bestand)

- 9 januari 2009
Persbericht werkgroep BHV: Vlaamse regering Peeters ondergraaft haar eigen standpunt inzake BHV

- 31 december 2008
Persbericht werkgroep BHV: Naar ongrondwettelijke Europese verkiezingen op 7 juni 2009

- 22 december 2008
Persbericht werkgroep BHV: Komt er na Fortis-gate nu ook een BHV-gate ?

- 20 december 2008
Persbericht werkgroep BHV: Geen vervroegde federale verkiezingen mogelijk wegens BHV

- 20 september 2008
Persbericht werkgroep BHV: Verliest ook de Vlaamse Regering elke geloofwaardigheid inzake BHV ?

- 19 juli 2008
Open brief Haviko aan Vlaamse regeringspartijen: Welke garanties kunnen Vlaamse regeringspartijen vragen ?

- 11 juni 2008
Persbericht OVV: Over B-H-V is genoeg onderhandeld

- 20 mei 2008
Persbericht werkgroep BHV: BHV-dienstweigeraar vrijgesproken door het Hof van Beroep in Brussel

- 18 april 2008
Persbericht werkgroep BHV: BHV-dienstweigeraars voor Hof van Beroep Brussel: verdediging dagvaardt burgemeester Willy De Waele van Lennik als getuige

- 17 januari 2008
Persbericht werkgroep BHV: BHV-veroordelingen in Gent en Leuven onaanvaardbaar. Stand van zaken 67 BHV-processen

- 11 januari 2008
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee: Halle-Vilvoorde Komitee geschokt door uitgangspunten nota Verhofstadt betreffende BHV

- 16 december 2007
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee: Stand van zaken voor de 67 processen van BHV-dienstweigeraars, na de zitting van 13 december in Gent

- 14 november 2007
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee: Steeds meer vervolgingen en processen van BHV-dienstweigeraars, verslag zitting Gent hof van beroep

- 9 november 2007
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee: De Koning mengt zich in de politiek en legt een Franstalig diktaat op aan Vlaanderen.

- 9 november 2007
Perbericht VVB: Ingreep koning en Kartel oorlogsverklaring aan de Vlamingen.

- 8 november 2007
Persbericht werkgroep BHV Halle-Vilvoorde Komitee: Historische overwinning in de kamercommissie binnenlandse zaken.

- 1 november 2007
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): Monsterprocessen tegen BHV-dienstweigeraars in Brussel en Leuven

- 15 oktober 2007
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): Opnieuw vrijspraak voor BHV dienstweigeraar in Dendermonde

- 29 september 2007
Persbericht Conferentie Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde: De burgemeesters herinneren de Vlaamse onderhandelaars nogmaals aan de gedane beloften voor de splitsing van de kieskring BHV en van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

- 26 september 2007
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): Parket in beroep tegen vrijspraak drie diensteweigeraars en nieuwe dagvaarding in Dendermonde.

- 17 september 2007
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): Correctionele Rechtbank Dendermonde spreekt drie BHV-dienstweigeraars vrij

- 20 augustus 2007, aangevuld op 21 augustus
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): BHV: Parket Dendermonde vervolgt dienstweigeraars actie burgerzin, uitspraak op 17 september

- 26 juni 2007
Persbericht werkgroep BHV (Haviko, VVB en TAK): BHV: honderden bezwaarschriften verstuurd naar parlement

- 29 maart 2007
* Persbericht Staten Generaal Burgemeesters Halle-Vilvoorde: Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde kiezen voor grondwet
* Ontwerpmotie die zal ter stemming voorgelegd worden aan de colleges van Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde

- 15 januari 2007
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee en Vlaamse Volksbeweging: Franstalige artsen in Vlaanderen kunnen aansluiten in Waals-Brabant

- 12 november 2005
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee en Vlaamse Volksbeweging: Positieve balans dienstweigeringsactie Europese verkiezingen juni 2004 (76 kB)

- 20 mei 2005
Persbericht Staten-Generaal van de Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde. De vergadering oordeelt dat de federale overheid door de kieskring niet te splitsen een zware verantwoordelijkheid op zich laadt en de regelmatigheid van de volgende federale verkiezingen in het gedrang brengt;

- 15 mei 2005
Persbericht Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV), na de mislukking van de federale paarse onderhandelingen:
Nog nooit was het zo flagrant duidelijk dat de verzuchtingen van de gehele Vlaamse bevolking moesten wijken voor de carriereplannen van de Vlaamse federale ministers.


- 11 mei 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging, HaViKo en TAK - na de mislukking van de federale paarse onderhandelingen:
Oekaze van Verhofstadt muilkorft parlement.


- 2 mei 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: Geen nieuw paars Egmontpact.

- 26 april 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: Raad van State schorst Brussels taalakkoord.

- 25 april 2005
Persbericht Halle-Vilvoorde-Komitee: BHV-piste artikel 63 van de grondwet uitzichtloos en onaanvaardbare woordbreuk.

- 22 april 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: De Vlaamse Volksbeweging (VVB) wijst met klem elke zogenaamde "uitweg" af, die ingaat tegen het Vlaams regeerakkoord en het wetsvoorstel van de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde. De voorstellen die nu her en der de kop opsteken, zijn totaal onaanvaardbaar. Het zijn fantasietjes naast de kwestie, die de Franstalige partijen toelaten in Halle-Vilvoorde verder vrolijk stemmen te blijven ronselen van Opwijk tot Londerzeel en Kapellen-op-den-Bos. Het hele gebied zou een Franstalig electoraal wingewest blijven en een bron van permanente wrevel en conflicten tussen Vlamingen en Franstaligen.

- 14 april 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: naar aanleiding van het bezoek van de rapporteur van de raad van Europa Cliveti, pleit VVB voor de uitbouw van een eigen Nederlandstalig ziekenhuisaanbod in Brussel.

- 24 maart 2005
Persbericht Halle-Vilvoorde-Komitee en Vlaamse Volksbeweging: Opnieuw dienstweigeraar veroordeeld door correctionele rechtbank in Gent.

- 7 maart 2005
Persbericht Taal Aktie Komitee na de mislukte FDF betoging in Linkebeek: Geen Anschluss.

- 28 februari 2005
Persbericht Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde: Splitsing BHV - Het uur van de waarheid.

- 28 februari 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: Respecteer een getekende verklaring: BHV-meeting op 10 maart te Overijse.

- 25 februari 2005
Persbericht OVV: Over probleem 177, biechtstoelen en oude Vlaamse spreuken.

- 4 februari 2005
Persbericht Vlaamse Volksbeweging: BHV-meeting op 10 maart te Overijse nieuwe actie van de Vlaamse verenigingen.

- 3 februari 2005
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee en Vlaamse Volksbeweging: Tweede dienstweigeringsactie Europese verkiezingen 13 juni 2004: Nog geen uitspraak in eerste rechtszaak tegen dienstweigeraar te Gent (cfr Persbericht 7 december). Tweede dienstweigeraar voor de correctionele rechtbank gedagvaard te Hasselt.

- 27 januari 2005
Persbericht: Burgemeesters Halle-Vilvoorde willen herstel Vlaams front en vragen dringend onderhoud met partijvoorzitters en Vlaamse regering

- 25 januari 2005
Persbericht: Het uitvoerend comitee van de conferentie van burgemeesters en schepencolleges van Halle-Vilvoorde is bijzonder ontstemd over het zoveelste maneuver van premier Verhofstadt om de beloofde en noodzakelijke splitsing van BHV op de lange baan te schuiven.

- 25 januari 2005
Persbericht: Toekenning Orde van de Vlaamse Leeuw 2005 aan Leo Peeters en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde De uitreiking vindt plaats op zondag 20 maart a.s. om 11.00 uur in het Cultuurcentrum Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever. Presentatie An de Moor, Toespraken door Paul van Grembergen, Matthias E. Storme en Leo Peeters.

- 20 januari 2005
Persbericht: De conferentie van burgemeesters en schepencolleges van Halle-Vilvoorde verheugt zich erover dat de Vlaamse partijen zich opnieuw eendrachtig hebben opgesteld en beslist hebben de behandeling van de wetsvoorstellen over de splitsing van de kieskring aan te vatten, zonder de werkzaamheden door de interministeri‘le conferentie te laten vertragen.

- 7 december 2004
Persbericht Halle-Vilvoorde Komitee en Vlaamse Volksbeweging: Een van de 56 dienstweigeraars voor de verkiezingen 13 juni 2004 werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank te Gent. Dit is dus de eerste vervolging van een dienstweigeraar uit de 'lichting 2004'.

- 2 december 2004
Advies Raad van State : wetsvoorstel Vlaamse partijen blijft overeind. Het federaal parlement moet nu eindelijk snel werk maken van de goedkeuring van het Vlaamse wetsvoorstel en de grondwet eindelijk voor iedereen op gelijke wijze toepassen.

- 24 november 2004
De gemeenten van Halle Vilvoorde dreigen ermee om niet mee te werken aan de viering van 175 jaar Belgie. Ze koppelen hun steun aan de splitsing van BHV.

- 8 oktober 2004
In de aanloop van de beleidsverklaring van de federale regering op 12 oktober: Vlaamse partijen moeten woord houden en BHV splitsen zonder toegevingen.

- 1 october 2004
Persbericht van de Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde: Uitstel van de evaluatie van de Plechtige Splitsingsverklaring (13 mei) tot na de federale beleidsverklaring van 12 oktober

- 18 augustus 2004
Parket dringt niet langer aan op vervolging van de 3de gedagvaarde dienstweigeraar voor de federale verkiezingen van 2003.

- 30 juni 2004
Beroep dienstweigeraar verkiezingen 2003 afgewezen.

- 10 juni 2004
Stand van zaken dienstweigeringsactie 2004: Al 52 dienstweigeraars aangemeld.

- 1 juni 2004
Zaak dienstweigering verkiezingen 2003 gepleit voor hof van beroep te Gent
Al meer dan 43 effectieve dienstweigeraars voor Europese verkiezingen 2004!


- 20 mei 2004
Al meer dan 23 effectieve dienstweigeraars voor Europese verkiezingen 2004!

- 12 maart 2004
Veroordeling tweede dienstweigeraar 2003 (intussen vrijgesproken in hoger beroep op 29 april 2004)

- 10 maart 2004: Persconferentie: Opiniepeiling “verdere verfransing : wat denken de mensen erover?”
            - inleidende tekst persconferentie
            - resultaten opiniepeiling ITC-research
            - conclusies opiniepeiling

- 2 januari 2004
Eerste veroordeling dienstweigeringsactie verkiezingen 2003

- 15 mei 2003
Stand van zaken dienstweigeringsactie verkiezingen 2003

- 25 april 2003
28 BURGEMEESTERS HALLE-VILVOORDE EISEN SPLITSING KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE BIJ VORMING VOLGENDE REGERING (RTF-bestand)

- 26 maart 2003: PLECHTIG ADRES AAN ALLE VLAAMSE PARTIJEN
OPROEP 7 BURGEMEESTERS VAN HALLE-VILVOORDE OM DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE BIJ DE VOLGENDE REGERINGSVORMING DOOR TE DRUKKEN (RTF-bestand)

- februari 2003:
Nieuwe lijst ondertekenaars splitsing Brussel Halle-Vilvoorde

- 28 juni 2002: SPLITSING KIESKRING BRUSSEL HALLE-VILVOORDE: Vlaamse vooraanstaanden steunen oproep tot dienstweigering
Persmedeling, de lijst, de brief aan de burgemeesters, de brief aan de parlementsleden, alles in 1 bestand
De lijst van ondertekenaars

- 3 juni 2002:
OPEN BRIEF AAN DE MINISTERS VERWILGHEN, ANCIAUX EN VAN GREMBERGEN EN AAN DE HEER HUGO COVELIERS
Open brief aan Minister Verwilghen
Open brief aan Minister Anciaux
Open brief aan Minister Van Grembergen
Open brief aan De Heer Coveliers
Brief VU
Verklaring VU
Coveliers
Verwilghen formulier
Verwilghen brief
- 28 april 2002 :
Akkoord kies- en staatshervorming voor Vlaanderen onaanvaardbaar

- 24 april 2002 :
Actie splits zelf de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde verkiezingen 2003: word dienstweigeraar

- 3 april 2002 :
Halle-Vilvoorde Komitee zendt brief aan de meer dan 600 leden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa over het verslag van Lili Nabholz-Haidegger

- 11 oktober 2001 :
Halle-Vilvoorde Komitee eist splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ;

- 26 januari 2001 :
Halle-Vilvoorde Komitee protesteert tegen Lambermont-akkoorden

- 29 mei 2000 :
Halle-Vilvoorde Komitee steunt de provincie Vlaams-Brabant inzake provinciale kieskring Vlaams-Brabant

 

PDF bestanden zijn te lezen met een extra te installeren programma van www.ADOBE.com "acrobatreader"

ziehier de rechtstreekse verwijzingen om dit programma in het Nederlands binnen te halen:

voor Windows:
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/5.1/AcroReader51_NLD_full.exe

 voor MAC:
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/mac/5.x/5.1/AcroReader51_NLD_full.bin