Halle-Vilvoorde Komitee

Ga naar hoofdpagina Halle-Vilvoorde Komitee: Klik hier
Go to home page of the Halle-Vilvoorde Komitee: Click here
Wenst u Meer informatie over de actie "Dienstweigering aan de organisatie van ongrondwettige verkiezingen" ? Klik hier

BHV explained in two minutes: also in English
BHV expliqué en deux minutes: aussi en Français

English version: PDF format, no Powerpoint needed! click here to download (0.82 MB)
Version Française: format PDF, pas besoin de Powerpoint! click here to download (0.82 MB)

English version Powerpoint presentation ? click here to download (0.96 MB)
(Requires Microsoft Powerpoint to be installed on your PC)
Version Française en Powerpoint ? click here to download (0.96 MB)
(Microsoft Powerpoint doit être installé sur votre PC)

BHV uitgelegd in twee minuten

Nu ook in pdf formaat, Powerpoint niet nodig! De befaamde presentatie BHV uitgelegd in 2 minuten (met dank aan auteur B. Van Clemen)
Nu ook in pdf formaat, Powerpoint niet nodig! klik om op te halen (0.64 MB)

De originele Powerpoint presentatie ? klik om op te halen (0.65 MB)
(Opgepast: om de Powerpoint presentatie te kunnen bekijken is het nodig dat uw PC beschikt over het programma Microsoft Powerpoint, deel van de Microsoft Office suite).

Nu ook on line te bekijken: Slideshow
Overzicht van de 11 slides (klik elke slide om te vergroten):

BHV in het kort
bhv_VanClemen-1 bhv_VanClemen-2 bhv_VanClemen-3
bhv_VanClemen-4 bhv_VanClemen-5 bhv_VanClemen-6
bhv_VanClemen-7 bhv_VanClemen-8 bhv_VanClemen-9
bhv_VanClemen-10 bhv_VanClemen-11Waar ligt Halle-Vilvoorde en waarom is BHV een probleem?

Het arrondissement Halle-Vilvoorde ligt in de provincie Vlaams-Brabant, 1 van de 5 provincies van het gewest Vlaanderen

Het gewest (of de deelstaat) Vlaanderen omvat de 5 Vlaamse provincies (Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen), die samen ook het eentalig Nederlandse taalgebied vormen.

Op de kaart hieronder ziet u de provincie Vlaams-Brabant met de twee arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven. Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel is eveneens weergegeven maar maakt geen deel uit van de provincie Vlaams-Brabant. De zuidelijke grens van Vlaams-Brabant is eveneens gewestgrens (tussen het Vlaams en Waals gewest) en taalgrens (tussen het eentalig Nederlandse en het eentalig Franse taalgebied). Ook de grens met Brussel is gewestgrens (tussen het Vlaams en Brussels gewest) en taalgrens (tussen het eentalig Nederlandse en tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). In het oosten grenst Vlaams-Brabant aan Limburg, in het noorden aan Antwerpen en in het westen aan Oost-Vlaanderen.


(Klik hier om de kaart af te halen in hoge resolutie)

De zes kantons (Asse, Meise, Vilvoorde, Zaventem, Halle en Lennik) en de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde


(Klik hier om de kaart af te halen in hoge resolutie)


Het probleem BHV

Waarom is er een probleem?

Halle-Vilvoorde vormt nog steeds samen met Brussel 1 kieskring BHV voor de federale en Europese verkiezingen, de enige gewestoverschrijdende kieskring in Belgie. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2003 dat deze toestand ongrondwettig is wegens discriminatie zowel tegenover de kiezers als tegenover de kandidaten van Vlaams-Brabant. Daarom vernietigde het Grondwettelijk Hof de kieswet wat betreft het gewestoverschrijdend luik Vlaams-Brabant en Brussel. Maar het Grondwettelijk Hof liet BHV in feite bestaan met als opdracht een grondwetconforme oplossing te geven tegen uiterlijk juni 2007. Aangezien hieraan geen gevolg werd gegeven door de politici kunnen er dus geen grondwettige federale verkiezingen meer gehouden worden in Vlaams-Brabant.

Hoe kan het probleem BHV opgelost worden?

De enige oplossing die geen grondwetswijziging vereist en dus via een gewone wet met een gewone democratische meerderheid in de kamer kan ingevoerd worden, is een splitsing van de kieskring BHV in enerzijds Brussel en anderzijds Halle-Vilvoorde. Halle-Vilvoorde wordt dan samengevoegd met Leuven waardoor de provinciale kieskring Vlaams-Brabant gevormd wordt, in navolging van de negen overige reeds bestaande provinciale kieskringen. Deze nieuwe kieswet kreeg het fiat van de Raad van State en werd reeds in 2007 met een democratische meerderheid goedgekeurd in de kamercommissie binnenlandse zaken.

Waarom wordt het probleem niet opgelost?

Met de goedkeuring in de kamercommissie Binnenlandse Zaken bestaat er een duidelijke democratische meerderheid in de kamer die de nieuwe kieswet ook wil goedkeuren in de voltallige kamer. Maar de agendering en dus ook stemming in de voltallige kamer wordt nu reeds meer dan twee jaar verhinderd door een carrousel van 5 opeenvolgende belangenconflicten (een bananenrepubliek onwaardig) ingeroepen door de 5 parlementjes die Franstalig Belgie rijk is. Dat Vlaanderen maar 1 belangenconflict kan inroepen - en de Franstaligen 5 (met als gevolg 2 jaar oponthoud) - is zodanig in strijd met elk elementair gevoel van rechtvaardigheid dat het verbazend is dat de Vlaamse traditionele partijen (CD&V, VLD en SP.a) dit zo gewillig ondergaan.

Men zou natuurlijk ook de grondwet kunnen wijzigen en de voorrechten voor Franstaligen in het eentalige gewest Vlaanderen op die manier grondwettelijk verankeren. Maar die voorrechten zijn juist de oorzaak van de discriminatie en Vlaamse inwijkelingen in Wallonie moeten niet op wederkerigheid rekenen. De grondwet wijzigen is dus de wereld op zijn kop zetten, maar dat is precies wat de Franstaligen willen. Daarnaast stellen ze ook nieuwe totaal onzinnige eisen zoals de eis dat Vlaanderen stukken van Vlaams-Brabant moet afstaan aan Brussel - iets wat eveneens enkel kan door een grondwetswijziging.

Ga naar hoofdpagina Halle-Vilvoorde Komitee: Klik hier
Go to home page of the Halle-Vilvoorde Komitee: Click here