Politiek-toeristische avond 30 mei 2011
Gemeenschapscentrum De Lijsterbes - Kraainem
De zes mooiste dorpen van Vlaanderen - geen pasmunt in de communautaire onderhandelingen !
Dit was de boodschap op 30 mei in het gemeenschapscentrum De Lijsterbes in Kraainem. Zo'n 200 beleids- en opiniemakers (zowel uit de regio als nationaal) namen deel aan deze avond op uitnodiging van de werkgroep De Zes, een ad hoc samenwerking tussen vzw "de Rand", Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging, Taal Aktie Komitee, Komitee der Randgemeenten, Vtb Kultuur, ADVN, Vlaams Komitee Druivenstreek-Spoorslag en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Lees meer...
Meer nog dan door de toespraken werden de aanwezigen overtuigd door de prachtige video die speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt en die we hieronder voorstellen.

Video documentaire (klik om af te spelen)


Ga naar hoofdpagina Halle-Vilvoorde Komitee


Tekst van het manifest
"Sommigen willen de Zes liquideren of amputeren, anderen willen ze annexeren. Wij willen ze integraal, ongeschonden en definitief in Vlaams-Brabant bewaren. De zes kunnen geen pasmunt zijn bij communautaire onderhandelingen."

Programma, toespraken en persoverzicht
"De Zes", dat zijn natuurlijk Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Wemmel, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Gelegen in Vlaanderen en aangeschurkt tegen Brussel zijn het toch dorpen gebleven. Dorpen bovendien met een bloeiend Vlaams verenigingsleven en een rijk Vlaams erfgoed.

Achtereenvolgens Wilfried Wouters (bestuurslid Halle-Vilvoorde Komitee), Eddy Frans (directeur vzw de Rand), Jan Walraet (voorzitter van de Nederlandstalige mandatarissen in de zes) en Matthias Storme (professor aan de KU Leuven) overtuigden de aanwezigen niet alleen van de noodzaak, maar ook van het nut (de plicht) om deze gemeenten Vlaams te houden.

In weerwil van wat velen denken, staat er voor Vlaanderen in de zes nog heel wat op het spel. De teksten van de lopende communautaire onderhandelingen baren ons dan ook grote zorgen. Eén voor één stellen ze immers nieuwe Vlaamse toegevingen in de zes in het vooruitzicht. De splitsing van BHV dreigt op die manier een afsplitsing van de zes van de rest van Halle-Vilvoorde te worden. Na afloop van de avond kregen de aanwezigen de gelegenheid om een kort, maar duidelijk manifest voor de zes te ondertekenen: "Sommigen willen ze liquideren of amputeren, anderen willen ze annexeren. Wij willen ze integraal, ongeschonden en definitief in Vlaams-Brabant bewaren. De zes kunnen geen pasmunt zijn bij communautaire onderhandelingen".

Tijdens deze avond ontving Luc Deconinck (gewezen voorzitter van vzw de Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en juridisch inspirator van de dienstweigeringsactie rond de splitsing van BHV) de Remi Pirynsprijs (ter waarde van 10.000 EURO) vanwege het Snellaert-Thijmfonds.