Halle-Vilvoorde Komitee

Kommentaar Vlaamse pers

in PDF of jpg formaat:

- 7 september 2006
Persoverzicht OVV: De 26ste gordel in de Vlaamse Rand rond Brussel.
Burgemeesters, politici en Vlaamse beweging fietsen voor de splitsing van Halle-Vilvoorde. Allen dragen de bekende t-shirt met daarop de eis tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

- 15 februari 2005
Persmap OVV: Bert Anciaux kijkt naar Brussel en ziet dat het niet goed gaat.
Hij ontwaart een mechanisme waarbij het Brussels Gewest federale middelen vraagt en die vervolgens aan gemeenschapsbevoegdheden besteedt. Het gebruikt daarvoor niet de verdeelsleutel die de financieringswet voorziet voor gemeenschapsmiddelen, maar een eigen verdeelsleutel, die veel gunstiger is voor de Franstaligen. "Dat gaat over heel veel geld en het gebeurt systematisch", zegt Anciaux.

- 14 mei 2005
Politiek weekboek in De Tijd door Marc De Weerdt: De democratie voorbij.
"De Vlaamsgezinde opinie is de voorbije dagen duidelijk geradicaliseerd. Indien er nu naar de kiesintenties wordt gepeild, haalt het Vlaams Belang moeiteloos 30 procent".

- 14 mei 2005
De Handelingen in De Standaard door Bart Brinckman: We regeren ons gewoon kapot.
"Het zegt veel over de liberale cultuur als een politiek natuurtalent en geengageerd politicus als Somers meedogenloos de vernieling wordt ingereden".

- 13 mei 2005
Schitterende Opiniebijdrage in De Tijd door Willem Van Den Berghe, gedelegeerd bestuurder van Bergpak: Bedrijfsleiders moeten wakker liggen van probleem 177
"Als vast komt te staan dat de holding NV Belgie SA geen toegevoegde waarde meer heeft, stel dan een vereffenaar aan. De dochterondernemingen Vlaanderen NV en Wallonie SA kunnen dan hun eigen weg gaan".

- 11 mei 2005
Kommentaar van Bart Sturtewagen in De Standaard, na de mislukte paarse federale onderhandelingen: "De Franse Gemeenschap actief laten worden binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest is daarentegen pure grondwettelijke waanzin."

- 6 mei 2005
Opiniestuk door Peter De Graeve: "De historische essentie van de Belgische francofonie wordt uitgedrukt in 1 speech-act: 'Wees gehoorzaam."

- 7 april 2005
Interview met Luc Deconinck, nieuwe voorzitter van vzw de Rand in De Standaard: "We moeten de uitstraling van het Vlaamse karakter kunnen vergroten en ook anderstaligen aanzetten om zich in die Vlaamse gemeenschap te integreren. Wat wij doen in onze gemeenschapscentra is wat die gemeentes nalaten te doen."

- 23 maart 2005
Interview met Luc Van den Brande (CD&V) in Knack: "We moeten ten gronde nadenken over het overlegmodel dat we hebben opgezet, en het desnoods opzeggen als men zijn woord niet houdt".

- 14 maart 2005
Nationale meeting van 10 maart in Overijse: Overzicht van de verslaggeving in alle Vlaamse kranten (bron VVB)

- 9 maart 2005
De Tijd: Guido Moons repliek op interview in de Tijd van 28 februari met Van Eyken.

- 8 maart 2005
Manu Ruys in De Tijd: De Vlaamse benadering van de (noodzakelijke) splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) dreigt te ontsporen.

- 28 februari 2005
De Tijd: Interview met Van Eyken (FDF).

- 8 februari 2005
Historicus Paul de Ridder in Gazet van Antwerpen: Wie geen weerstand biedt tegen wat buitenlandse waarnemers een "taalkundige genocide" noemen, is geen democraat.

- 29 januari 2005
Interview met Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) in De Standaard: Verhofstadt functioneert niet omdat de PS alleen maar in de regering zit om op de winkel te passen en alle hervormingen af te blokken. .

- 24 januari 2005
Stefaan Huysentruyt praat in De Tijd met Leo Camerlynck, een Brusselse Vlaming in hart en nieren: 'Faciliteiten zijn Fransiliteiten'.

- 17 januari 2005
De Standaard van 17 januari: Dubbelinterview met Leo Peeters en Christian Van Eyken over de splitsing.

- 13 januari 2005
Knack van 13 januari: Ann Peuteman beschrijft de lijdensweg van het splitsingsdossier van Brussel-Halle-Vilvoorde.

- 30 december 2004
Bart Sturtewagen in De Standaard van 30 december 2004, commentaar op bevestiging rondzendbrief Peeters door raad van State.

- 29 december 2004
De Tijd: Analyse- en commentaarstukken na de bevestiging van de rondzendbrief Peeters door de raad van State: De toepassing van de faciliteiten wordt beperkt.

- 16 oktober 2004
Mark Deweerdt in De Tijd van 16 oktober: Waarom zou Vlaanderen een prijs moeten betalen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde?

- 5 oktober 2004
Guido Moons en Jan Van de Casteele in De Tijd van 5 oktober: De koppige houding en het veto van de Brusselse gewestregering (en de Franstaligen) hebben onmiddellijke gevolgen voor de ontwikkeling van Vlaanderen. De Vlaamse regering moet resoluut kiezen voor het Vlaamse belang.

- 4 oktober 2004
Manu Ruis in De Tijd van 4 oktober: Het geloof van de Vlamingen in de Waalse en de francofoon-Brusselse bereidheid tot dialoog en overeenstemming is zoek. Hun geduld geraakt op

- 14 september 2004
Guy Tegenbos in De Standaard: De niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is mee verantwoordelijk voor de falende justitie in de hoofdstad en haar omgeving

- 13 september 2004
Dirk Castrel in Gazet van Antwerpen stelt zich ook vragen bij de stemmingmakerij in de Franstalige pers (o.a. het non-non-non-et-non)

- 11 september 2004
Mark de Weerdt in De Tijd: Commentaar bij nota Verhofstadt gisteren uitgelekt in Le Soir

- 11 september 2004
Donckier in Het belang van Limburg stelt zich vragen bij het non-non-non-et-non van de Franstaligen

- 4 september 2004
Mark de Weerdt in De Tijd: Commentaar bij het advies van de Raad van State over het burgemeesters wetsvoorstel tot splitsing