Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunten en tekstenBekijk de video: De Zes mooiste dorpen van Vlaanderen

- BHV uitgelegd in 2 minuten (ALSO in ENGLISH, AUSSI en FRANCAIS): (presentatie in 11 slides, met dank aan auteur B. Van Clemen), klik hier. Voor een kaart van Vlaams-Brabant en BHV, klik hier.

- Regeringsvorming na de Federale Verkiezingen 13 juni 2010
            - 5 september 2011: Marc Grammens in Journbaal: het Brussels Metropolitan Gewest - wordt Vlaams-Brabant opgeofferd?
            - 25 augustus 2011: samenvatting 8ste manifest van de Gravensteengroep: analyse van de formateursmota van Elio Di Rupo. Woekerprijs voor schijnsplitsing
            - 25 augustus 2011: 8ste manifest van de Gravensteengroep: analyse van de formateursmota van Elio Di Rupo. Woekerprijs voor schijnsplitsing. 23 nadelen voor Vlaanderen, 1 nadeel voor Franstalig Belgie.
            - 16 augustus 2011: kritische analyse van de wetsvoorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel, door het OVV (Rudy Dierick). Een twintigtal Vlaamse toegevingen tegen een enkele Franstalige.
            - 28 juli 2011: Vergelijking wetsvoorstellen Beke en Di Rupo, door Bart Laeremans (Vlaams Belang)
            - De wetsvoorstellen van Beke (CDenV) en van Di Rupo
                     * 12 mei 2011: volledige tekst van de wetsvoorstellen Beke
                     * juli 2011: volledige tekst van de wetsvoorstellen Di Rupo Kieskring BHV, Grootstedelijke gemeenschap, Burgemeesters 6 randgemeenten, Taalwetgeving, Mobiliteit, Bestuurstaalwet, Financiering Brussel F, Financiering Brussel NL, Constitutieve autonomie, Contentieux
            - 4 juli 2011: Nota Di Rupo en evaluatie
                     * Volledige tekst van de nota Di Rupo
                     * 5 juli 2011: persbericht werkgroep BHV: met de nota Di Rupo worden de Zes klaargestoomd voor annexatie door Wallo-Brux
                     * 8 juli 2011: Grondige evaluatie door N-VA in persconferentie De Wever (10 blz)
                     * 5 augustus 2011: Erik Bruyland in Trends: het plan B van Di Rupo. Zonder Belgie als het moet - maar dan met een corridor tussen Brussel en Wallonie
            - 30 mei 2011: Informatie avond in GC De Lijsterbes in Kraainem: De Zes zijn geen pasmunt in communautaire onderhandelingen
                     * Film: De Zes mooiste dorpen van Vlaanderen
                     * Toespraak Jan Walraet (voorzitter Conferentie van Vlaamse Mandatarissen van de Zes): het politieke leven in De Zes
                     * Alle toespraken samen
            - 23 maart 2011: Open Brief van Werkgroep BHV aan de Vlaamse partijen: Brussels Metropolitan Region, het paard van Troje voor de uitbreiding van Brussel
            - 11 maart 2011: Zevende manifest van de Gravensteengroep. Drie principes: territorialiteit, niet-inmenging en het gelijkheidsbeginsel
            - 4 januari 2011: Standpunt van de Werkgroep BHV en Haviko over de nota Vande Lanotte (persbericht)
            - 2 januari 2011: Het BHV-luik uit de nota Vande Lanotte (5 bladzijden) met alle toegevingen
            - 28 november 2010: Uitgebreid standpunt over het BHV-luik van de verduidelingsnota van Bart De Wever: 70 000 Vlamingen worden electoraal aan Brussel gekoppeld
            - 17 oktober 2010: Het BHV-luik uit de verduidelingsnota van Bart De Wever met alle toegevingen

- Federale Verkiezingen 13 juni 2010 en 5de dienstweigeringsactie van de werkgroep BHV
            - 24 maart 2011: Overzicht rechtszaken 5de BHV-dienstweigeringsactie: 42 vrijspraken (Dendermonde, Leuven, Kortrijk, Gent en Brugge)
            - 25 januari 2011: Vrijspraak van 8 dienstweigeraars in Leuven, tekst van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
            - 5 januari 2011: Klacht tegen de ongrondwettige verkiezingen ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, tekst van het ingediende verzoekschrift
            - 20 december 2010: Vrijspraak van 15 dienstweigeraars in Dendermonde, tekst van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
            - 3-4 mei 2010: Brief van de Conferentie Nl.talige voorzitters rechtbanken eerste aanleg - en antwoord van Cassatievoorzitter Londers
            - 4 mei 2010: Ingebrekestelling Kamer wegens grondwetsontduiking
            - 4 mei 2010: Ingebrekestelling Senaat wegens grondwetsontduiking
            - 4 mei 2010: Ingebrekestelling Eerste Minister wegens grondwetsontduiking
            - 4 mei 2010: Ingebrekestelling Minister Binnenlandse Zaken wegens grondwetsontduiking

- December 2009 - april 2010: Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant, "bevestiging engagementen Vlaamse partijen": pdf bestand of Word bestand
            - 3 april 2010: Reeds 15 gemeenten hebben de motie goedgekeurd. Ga naar de webpagina van deze actie ....
            - Zie ook Campagne respect voor Vlaams-Brabant op de webstek burgerzin.be
            - 23 december 2009: Motie unaniem goedgekeurd door gemeenteraad Meise
            - 25 januari 2010: Motie unaniem goedgekeurd door gemeenteraad Lennik
            - 25 januari 2010: Motie quasi-unaniem (1 onthouding) goedgekeurd door gemeenteraad Kortenberg
            - 26 januari 2010: Motie goedgekeurd door gemeenteraad Dilbeek met 26 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen
            - 28 januari 2010: Motie eenparig goedgekeurd door gemeenteraad Steenokkerzeel
            - 28 januari 2010: Motie goedgekeurd door gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw
            - 9 februari 2010: Motie eenparig goedgekeurd door gemeenteraad Affligem
            - 25 maart 2010: Motie goedgekeurd door gemeenteraad Tervuren (17 voor, 6 Franstaligen van U.N.I.O.N tegen)

- November 2009 - April 2010: Onderhandelingen Jean-Luc Dehaene (CD&V) en de Vlaamse toegevingen
            - 5 maart 2010: Het scenario dat het parlement zijn eigen ongrondwettige verkiezing kan goedkeuren (zichzelf als een baron von Munchhausen uit het moeras kan trekken), wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de grond geboord (artikel Prof. Matthias Storme)
            - 1 maart 2010: Bart Maddens in De Morgen: de beste oplossing is al voorhanden: tien goede redenen om het Vlaamse B-H-V-voorstel in het parlement onverwijld goed te keuren
            - 10 februari 2010: Het inschrijvingsrecht is een institutioneel bedrog: Prof. Hendrik Vuye in De Morgen
            - 10 februari 2010: Prof. Hendrik Vuye, aflevering 216 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW): "Inschrijvingsrecht en uitschrijvingsrecht. Pasmunt voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Spitsvondige oplossing of institutioneel onding?"
            - 5 mei 2008: Back to Basics. Bart Maddens zet in De Standaard nog eens de argumenten op een rij waarom een eenzijdige stemming over BHV legitiem is.
            - 20 oktober 2007: Prof. Matthias Storme: Vervolg tekst 20 september: De kern van de zaak is dat BHV discrimineert, in strijd met het belgisch evenwicht
            - 20 september 2007: Prof. Matthias Storme: Waarom De Splitsing Van BHV Grondwettelijk Moet
            - 19 september 2007: Luc Deconinck: Addendum bij nota van 3 september over terugkeer naar oude arrondissementele kieskringen
            - 3 september 2007: Luc Deconinck: Terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen juridisch niet aanvaardbaar'

- De onwettelijke en voor Vlaanderen vernederende carrousel van de 5 BHV-belangenconflicten
            - 14 november 2009: Open brief van burgemeester Willy De Waele aan de minister-president van de Duitse gemeenschap
            - 7 november 2009: Tweede verjaardag van de splitsing van BHV in de kamercommissie binnenlandse zaken. Wat blijft er over van de belofte om BHV onverwijld te splitsen? Wie gelooft CD&V en VLD nog?
            - 24 oktober 2009: Open brief van Haviko aan Duitse gemeenschap om geen vierde belangenconflict in te roepen over BHV
            - 24 oktober 2009: Overzicht van 3 rondes van de carrousel van belangenconflicten, door Bart Laeremans
            - 13 maart 2009: Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde vraagt stopzetting carrousel en onmiddellijke stemming in de kamer
            - 22 januari 2009: Chantagefederalisme (Matthias Storme op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com)
            - 20 januari 2009: Matthias Storme over het metriek stelsel van bruggenbouwer Sinardet (bron http://inflandersfield.eu), en tekst "vodje papier" (Dave Sinardet in De Standaard, column Bruggen bouwen van 15 januari)
            - 15 januari 2009: Waals Parlement misbruikt belangenconflict (Opiniestuk in De Standaard door juristen Edgar Boydens, Luc Deconinck, Frank Fleerackers, Marc Hendrickx, Matthias Storme en Karl Vanlouwe)
            - 12 januari 2009: Stop de carrousel van belangenconflicten en splits BHV nu!
                     Oproep van 374 Vlaamse verenigingen gericht aan de Vlaamse partijen
                     Lijst van de ondertekenende verenigingen (374 op 19 maart 2009)
            - 7 november 2008: Eerste Verjaardag van de splitsing van BHV in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken (bron Halle-Vilvoorde Komitee)
            - 7 november 2008: BHV of het aanhoudend kiezersbedrog, door Philippe van den Abeele.

- 2009: Teksten van de Vlaamse regering
            - november 2009: Beleidsnota van minister Geert Bourgeois bevoegd voor de Vlaamse Rand
            - juni 2009: Wat zegt het Vlaams regeerakkoord van de regering Peeters (2009-2014) over de Rand en Halle Vilvoorde ? Hoofstuk VI van het regeerakkoord en uittreksel uit de bijlage (octopusnota 1-2-2008)
            - november 2009: Eindrapport taskforce Vlaamse Rand (opgezet door de Vlaamse regering 2004-2009)

- Europese verkiezingen van 7 juni 2009: Vierde Dienstweigeringsactie en Actie Burgerzin
            (Zie ook Persberichten, Webpagina 4de dienstweigeringsactie en actualiteit)
            - 15 april 2009: start 4de actie BHV-dienstweigering en klacht Straatsburg
                     - Persbericht werkgroep BHV: vierde BHV-dienstweigeringsactie tegen ongrondwettige Europese verkiezingen en klacht tegen Belgie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen vier veroordelingen van BHV-dienstweigeraars
                     - Bijlage: zevenvoudige klacht tegen Belgie bij het Hof voor de Rechten van de Mens
                     - Volledige tekst van het verzoekschrift voor het Hof voor de Rechten van de Mens
            - 14 april 2009: 15 gemeenten weigeren de verkiezingen te organiseren
            - 13 maart 2009: Burgemeesters Halle-Vilvoorde leggen zich niet neer bij Europese verkiezingen zonder gesplitst BHV en keuren actieplan 2009 goed
            - 9 maart 2009: Open Brief van de werkgroep BHV aan de conferentie van burgemeesters van Halle-Vilvoorde
            - 374 Vlaamse verenigingen steunen nieuwe dienstweigeringsactie
                     Oproep Vlaamse verenigingen gericht aan de Vlaamse partijen
                     Lijst van de ondertekenende verenigingen (374 op 19 maart 2009)
            - 23 december 2008: Het mijnenveld van ongrondwettige verkiezingen: een overzicht (bron De Standaard)
            - 17 Juli 2008: Koen Muylle, wetenschappelijk medewerker KU Leuven in De Standaard: verkiezingen nodigen uit tot institutionele chaos
            - Historiek van de acties voor de splitsing van BHV, tot april 2007 (5 blz)

- De uitbreiding van Brussel en de geopolitieke drijfveren van de Franstaligen om BHV niet te splitsen
            - 5 juni 2008: P. N. Goldschmidt in La Libre: Et si on fédéralisait la Forêt de Soignes pour régler B-H-V?
            - 3 juni 2008: Repliek van Ph. Van den Abeele op Thisse, op http://nieuwpierke.be: Nog meer voorstellen voor gebiedsroof
            - 3 juni 2008: J. Thisse in Le Soir en De Standaard: Pleidooi voor "ruime" stedelijke gemeenschap Brussel
            - 2 juni 2008: M. Storme op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com : De maskers vallen af
            - 28 mei 2008: Ph. Van den Abeele op http://www.nieuwpierke.be : overzicht van de Franstalige 'geostrategie'
            - 27 mei 2008: Filip Van Laenen op http://Brussels.com.be : De Geo-Strategie van Elio di Rupo
            - 26 mei 2008: Interview met Di Rupo (voorzitter PS) in Le Soir: De Franstalige Geostrategie
            - 24 mei 2008: Opiniebijdrage Bart Maddens in De Standaard : Waar BHV echt over gaat
            - 21 mei 2008: Autenne in Libre Belgique: Berlin-Ouest comme solution à BHV
            - 8 mei 2008: de fameuze "note pedagogique" van de PS
            - 30 april - 8 mei 2008: Interview met Prof. Ch. Behrendt Le Soir + artikel Libre Belgique: "BHV est un diamant pur; qui demande sa scission doit mettre le prix"

- Federale kieskring: super-BHV of BHV-in-het-kwadraat, lees waarom:
            - 6 november 2007: Boudewijn Bouckaert en Piet Deslé: Het paard van Troje (bron De Standaard)
            - 6 november 2007: Matthias Storme in De Standaard: Dewaels bedrieglijke vergelijking
            - 31 oktober 2007: Federale kiekring: Pavia-voorstel is nog niet ingespit (dossier VVB door Jan Van de Casteele)
            - 31 oktober 2007: Rik Van Cauwelaert in "Van de redactie": Pro Patria (bron Knack)
            - 26 october 2007: Patrick Dewael (VLD) pleit voor federale kieskring (met bedrieglijke vergelijking, zie Storme, 6 november), De Standaard
            - 25 october 2007: Geert Bourgois (N-VA) legt uit waarom een federale kieskring niet werkt
            - 24 october 2007: Het Pavia voorstel voor een federale kieskring, samengevat in De Morgen
            - 22 oktober 2007: CD&V-partijbureau verwerpt unaniem de federale kieskring
            - 22 oktober 2007: N-VA kraakt federale kieskring (bron De Standaard)
            - 2 oktober 2007: Prof. Bart Maddens in De Morgen: nationale kieskring is B-H-V niet splitsen, maar uitbreiden tot heel Vlaanderen: un très grand B-H-V.
            - 6 juni 2007: FDF propaganda in Londerzeel of Galmaarden of Gooik ? Hoe kan dat ?
            - 14 februari 2007: Vlaams Belang: Unitaire kieskring wordt BHV in 't kwadraat

- Het superstadsgewest Brussel en Vlaams-Brabant: Brussels Metropolitan Region (BMP)
            - 19 maart 2009: Hoorzitting Vlaams Parlement "Stadsregionale samenwerking voor Brussel": Korte standpuntbepaling van het Halle-Vilvoorde Komitee
            - 3 juni 2008: Repliek van Ph. Van den Abeele op Thisse, op http://nieuwpierke.be: Nog meer voorstellen voor gebiedsroof
            - 3 juni 2008: J. Thisse in Le Soir en De Standaard: Pleidooi voor "ruime" stedelijke gemeenschap Brussel
            - 18 januari 2008: Opiniebijdrage kamerlid Bart Laeremans (Vlaams Belang) in De Standaard: Vlaamse Gordel rond Brussel is geen stad

- De 3 incivieke burgemeesters Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek en de Raad van Europa
            - 12 juli 2008: Kommentaar De Standaard op onderstaand arrest RVS van 8 juni 2008
            - 19 juni 2008: Arrest Raad van State: afwijzing klacht Wezembeek-Oppem, Vlaamse gemeente moet Nederlandstalige kiesbrieven sturen
            - 15 november 2007: Adviezen van provinciegoeverneur Witte, waarop minister Keulen zich gebaseerd heeft om de benoeming te weigeren

- Verkiezingen van 10 juni 2007: Derde Actie Burgerzin en Dienstweigeringsactie van de werkgroep BHV: Haviko, VVB en TAK
            (Zie ook Persberichten en webpagina 3de dienstweigeringsactie)
            - 7 april 2009: Klacht tegen Belgie voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg
                     - Persbericht 15 april werkgroep BHV: vierde BHV-dienstweigeringsactie tegen ongrondwettige Europese verkiezingen en klacht tegen Belgie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen vier veroordelingen van BHV-dienstweigeraars
                     - Bijlage: zevenvoudige klacht tegen Belgie bij het Hof voor de Rechten van de Mens
                     - Volledige tekst van het verzoekschrift voor het Hof voor de Rechten van de Mens
            - 3 juni 2008: Arrest van het Hof van Beroep te Brussel: Vrijspraak voor 57 BHV-dienstweigeraars uit Vlaams-Brabant wegens verjaring
            - 20 mei 2008: Arrest van het Hof van Beroep te Brussel: Vrijspraak voor BHV-dienstweigeraar uit Lennik
            - 25 februari 2008: open brief werkgroep BHV aan de Vlaams-Brabantse gemeenten: oproep tot financiële steun
            - 17 januari 2008: persbericht werkgroep BHV na de veroordelingen in beroep in Gent en in eerste aanleg in Leuven
            - 17 september 2007: vonnis correctionele rechtbank Dendermonde: drie dienstweigeraars vrijgesproken (PDF 4.8MB)
            - 28 juni 2007: Verslag van de commmissievergaderingen op de eerste zitting van Kamer en Senaat (D. Joly, Randbelangen)
            - 28 juni 2007: Voor de verdediging van onze 624 bezwaarschriften in de commissie stond Bart Laeremans moederziel alleen
            - 28 juni 2007: Uittreksel uit het kamersverslag van de eerste zitting, met tussenkomsten van Bart Laeremans, Michel Doomst en Gerolf Annemans (PDF 3 blz)
            - 17 juni 2007: Tekst van de 624 bezwaarschriften gericht aan de Kamer
            - 17 juni 2007: Tekst van meer dan 461 bezwaarschriften gericht aan de Senaat
            - 12 juni 2007: bespreking van de verkiezingsresultaten van 10 juni door Haviko
            - 7 juni 2007: Verslag spoedmeeting en toespraken (Van Linthout, Stroobants, De Waele, Moons)
            - 10 problemen ivm faire en demokratische verkiezingen: nota van Vlaams Belang meegedeeld aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
            - 14 mei 2007: Wat denken de lijsttrekkers van BHV (verslag debat Westrand Dilbeek)
            - Nationale oproep om dienst te weigeren
            - 25 april 2007: Ongrondwettige verkiezingen. Artikel door Paul Van Orshoven in Tertio 376
            - Recht naar ongrondwettelijke verkiezingen? Artikel van Evelyne Maes, verschenen in Juristenkrant
            - 12 april 2007: Open brief aan advokaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders MSword of pdf
            - Webformulier om in te schrijven als dienstweigeraar
            - Modelbrief om te weigeren te zetelen in een stem- of telbureau (MSword bestand)
            - Motivatie van de actie burgerzin (2 blz)
            - Historiek van de acties voor de splitsing van BHV, tot april 2007 (5 blz)

- 2007-2008: Achtergrondteksten over de Splitsing van BHV
            - 7 november 2008: Eerste Verjaardag van de splitsing van BHV in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken (bron Halle-Vilvoorde Komitee)
            - 7 november 2008: BHV of het aanhoudend kiezersbedrog, door Philippe van den Abeele.
            - 5 september 2008: Gemeenschapsdialoog, de tekst van de Vlaamse Regering ondertekend door Kris Peeters.
            - 5 mei 2008: Back to Basics. Bart Maddens zet in De Standaard nog eens de argumenten op een rij waarom een eenzijdige stemming over BHV legitiem is.
            - 1 mei 2008: BHV gesplitst = België gesplitst? Volgens Philippe van den Abeele kan de splitsing met een gewone meerderheid goedgekeurd worden.
            - 23 februari 2008: Dossier BHV - marktboekje Vlaams Belang.
            - 22 oktober 2007: tekst van het advies Raad van State over de Franstalige "vertragings"-amendementen: totale verwerping.
            - 20 oktober 2007: Prof. Matthias Storme: Vervolg tekst 20 september: De kern van de zaak is dat BHV discrimineert, in strijd met het belgisch evenwicht
            - 13 oktober 2007: Nota van TAK: De Franstalige desinformatie over de 6 faciliteitengemeenten wordt haarscherp ontmaskerd.
            - 6 oktober 2007: Debat E. Vermeersch en P. De Roover in Open Kaart op Kanaal Z: Is opschuiven taalgrens oplossing taalproblemen ?
            - 5 oktober 2007: Standpunt VZW De Rand: waarom de zes faciliteitengemeenten Vlaamse gemeenten blijven (bron Gemeenschapskranten De Rand)
            - 5 oktober 2007: Standpunt OVV bij formatie (bron Politiek.net)
            - 20 september 2007: Prof. Matthias Storme: Waarom De Splitsing Van BHV Grondwettelijk Moet
            - 19 september 2007: Luc Deconinck: Addendum bij nota van 3 september over terugkeer naar oude arrondissementele kieskringen
            - 3 september 2007: Luc Deconinck: Waarom is een terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen juridisch niet aanvaardbaar'
            - 21 augustus: Professor Paul Van Orshoven in Knack: "de koning zal de splitsingswet BHV braaf ondertekenen'
            - 2 juli 2007: Open brief van OVV namens 45 verenigingen: absolute voorrang voor de splitsing van het electorale en van het gerechtelijke arrondissement BHV
            - 12 juni 2007: bespreking van de verkiezingsresultaten van 10 juni door Haviko
            - 12 juni 2007: open brief van TAK aan Vlaamse politic en gekozenen.
            - 7 juni 2007: Verslag spoedmeeting en toespraken (Van Linthout, Stroobants, De Waele, Moons)
            - 10 problemen ivm faire en demokratische verkiezingen: nota van Vlaams Belang meegedeeld aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
            - 25 april 2007: Ongrondwettige verkiezingen. Artikel door Paul Van Orshoven in Tertio 376
            - Recht naar ongrondwettelijke verkiezingen? Artikel van Evelyne Maes, verschenen in Juristenkrant

- 29 maart 2007: Burgemeesters van Halle-Vilvoorde in opstand. Ze weigeren de verkiezingen van 10 juni 2007 te organiseren
            - Ontwerpmotie burgemeesters en schepenen, Staten-Generaal 29-3-2007 in Londerzeel
            - Persbericht burgemeesters Staten-Generaal 29-3-2007 in Londerzeel
            - Modelresolutie voor gemeenteraden, Staten-Generaal 14-2-3007 in Merchtem
            - Motie goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 6-3-2007

- 27 januari 2007: Dossier Brussels GEN. Het Brussels Gewestelijk Expres Net bevordert de stadsvlucht en beoogt de versnelde verfransing van De Rand. Het verwacht exploitatieverlies is 124 Miljoen Euro per jaar, te betalen door Vlaanderen
            - Actualisering standpunt HaViKo
            - Achtergrond informatie
            - Artikel Le Soir: het GEN zal zwaar verlieslatend zijn
            - Artikel De Tijd 26-1-2007: ondersteunt de thesis dat het GEN de inwoners van Brussel uit de stad drijft
            - Standpunt HaViKo in 2000

- 28 november 2006: Dossier gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006 en de onwetenschappelijke evaluatie voor de Rand rond Brussel door Professor Kris Deschouwer (VUB).
Kies pdf bestand of word bestand . Het dossier bevat de analyse van verkiezingsresultaten, de persberichten (met de repliek van Kris Deschouwer) en de cijfertabellen.

- 30 september 2006: Gemeenteverkiezingen van 8 october 2006: Een arrogant pamflet van de Franstaligen (Union des Francophones, UF) en het antwoord van Willy De Waele, burgemeester van Lennik (bron OVV) Open brief van De Waele aan UF: "Uw pamflet staat model voor de onverdraagzaamheid van de Franstaligen en van hun onvermogen om zich aan te passen aan de streek waar zij vrij hun woonplaats gekozen hebben".

- 13 september 2006: Standpunt van het Halle-Vilvoorde Komitee over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wat betreft de ruimtelijke ordening in de rand rond Brussel: STOP VERSTEDELIJKING VLAAMSE RAND: Gordel van smaragd: gordel van beton?

- 13 december 2005: Twee artikels uit De Tijd, naar aanleiding van het manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen van de Denkgroep 'In de Warande' en de broodroof van ondertekenaar Herman De Bode: Beroepsverbod en heksenjacht voor wie ingaat tegen het traditionele Belgie

- 22 oktober 2005: Motie Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel: Het OVV vraagt dat de Vlaamse gemeentebesturen, die over het rapport moeten adviseren, het potentiële gevaar van de verfransing onderkennen en aandringen op gebiedsspecifieke bepalingen. Het OVV vraagt hetzelfde aan de Vlaamse regering, die uiteindelijk bevoegd is over de afbakening.

- 27 september 2005: Standpunt Vlaams Belang over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zeer gemotiveerd standpunt over de gevolgen voor Halle-Vilvoorde, en een bespreking door Mark Deweerd in De Tijd: VB waarschuwt voor verbrusseling van Halle-Vilvoorde.

- 17 en 18 juni 2005: Het mislukte B-H-V (Egmont-bis) akkoord van 10 mei 2005 van de paarse regeringspartijen
            - Inleidend artikel Le Soir op blz 1: Le projet secret de Verhofstadt
            - Details van het akkooord op blz 4 van Le Soir
            - Wat de paarse partijen bijna toegaven
            - Bespreking in De Tijd: De toegevingen gaan verder dan totnogtoe bekend was
            - Bespreking door het Halle-Vilvoorde komitee

- 20 mei 2005: Staten-generaal van Zemst op 21-5-2005 Burgemeesters waarschuwen voor juridisch vacuum

- 19 mei 2005: Professor Patricia Populier (U. Antwerpen) in De Tijd "Uitstel BHV-regeling is tegen geest arrest Arbitragehof"

- 18 mei 2005: Aanvullende regeerverklaring van Yves Leterme voorgelezen in het Vlaams parlement, Na alle beloften van de voorbije maanden blijven we zeer sceptisch: Veel mooie woorden, maar weinig financiele engagementen.

- 14 mei 2005: Bespreking van het paarse B-H-V debacle door het Halle-Vilvoorde komitee

- 13 mei 2005: Vertrouwensstemming in de kamer na het paarse B-H-V debacle. Stemverklaring volksvertegenwoordiger Bart Laeremans, inwoner van Halle-Vilvoorde.

- 12 mei 2005: Interview met Prof. Politieke Wetenschappen Bart maddens in de Tijd. Prof. Maddens toont aan hoe de VLD en SP.a lijden aan Vlaamse normvervaging, niet alleen voor BHV maar ook voor de hervorming van de Senaat.

- 21 april 2005: Dossier: SOS-MUG (bron OVV). Wordt Nederlands de eerste doodsoorzaak in Vlaanderen ?

- 20 april 2005: Vrije tribune van Mark Grammens in De Brusselse Post. Laten de Vlaamse partijen en alle andere betrokkenen dus duidelijk stellen: we geven niets, geen sikkepit, geen straat, geen faciliteit, zeker geen zogenaamd minderhedenstatuut, geen versoepeling van de taalwet, kortom niets, aan de Franstaligen in ruil voor de splitsing van B-H-V, en dit gezegd zijnde, zetten we ons in een luie zetel en wachten we met de armen gekruist af tot België niet meer anders kan dan de splitsing door te voeren.

- 20 maart 2005: Uitreiking Orde van de Vlaamse Leeuw aan Leo Peeters en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde
            - Motivering en inleiding door An de Moor, Secretaris Orde van de Leeuw
            - Gelegenheidstoespraak door Matthias Storme, Voorzitter Orde van de Leeuw
            - Laudatio door ereminister en burgemeester van Evergem Paul Van Grembergen
            - Dankwoord door ereminister en burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Leo Peeters
            - Slotwoord door An de Moor

- 10 maart 2005: Nationale meeting in Overijse
            - Welkom door burgemeester Dirk Brankaer van Overijse
            - Openingstoespraak VVB voorzitter Rita Debont
            - Toespraak HaViKo voorzitter Luc deconinck
            - Toespraak burgemeester Louis De Waele van Lennik
            - Toespraak Guido Moons, voorzitter werkgroep BHV van VVB
            - Toespraak burgemeester Michel Doomst van Gooik

- 7 maart 2005: Vonnis van de correctionele rechtbank in Hasselt: Dienstweigeraar vrijgesproken. De dienstweigeraar was ingegaan op de oproep vanuit het HaViKO om te weigeren te zetelen als voorzitter van een stembureau bij de Europese verkiezingen van 13 juni 2004 wegens de ongrondwettelijkheid van de niet-gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Zoals eerder in Gent (zie 9 april 2004) aanvaardt ook deze rechter onze argumentatie en sprak de beklaagde vrij. De proceskosten zijn voor de Belgische staat. Beluister het interview met de advokaat van onze dienstweigeraar.

- 4 maart 2005: Dossier Vlaamse Volksbeweging. Tien teksten rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, overgenomen uit Doorbraak, het tijdschrift van de VVB.

- 1 maart 2005: Vice-minister-president Frank Vandenbroucke belast met de coordinatie van het beleid in de rand, geeft uitleg in het maandblad RandKrant (zie ook de beleidsnota van 17 november). Een "task force" voor de rand en een wortel voor de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten rond Brussel. (3 blz)

- 10 februari 2005: Discussie over het minderhedenverdrag: Redacteur Rolf Falter van De Tijd stelde in een uitgebreid artikel op 7 februari voor de 'Franstaligen in faciliteitengemeenten als volwaardige minderheid te erkennen', waarmee hij in het spoor van hoofdredacteur van Vandermeersch van De Standaard (editoriaal 23 october 2004) optreedt als de spreekbuis van Di Rupo en Maingain (FDF). Willy De Waele, burgemeester van Lennik antwoordt op 10 februari in een opiniestuk eveneens in De Tijd.
            - Opiniestuk Willy De Waele (De Tijd, 10 februari 2005)
            - Artikel Rolf Falter (De Tijd, 7 februari 2005)
            - Lezersbrief in de Standaard van Luc Deconinck (25 october 2004)

- 5 februari 2005: Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde van CD&V - wat zegt het Vlaams regeerakkoord over B-H-V ? (bron webstek CD&V)
            - Dossier CD&V (6 blz, 908kB)
            - Dossier CD&V zonder foto's (6 blz, 268kB)

- 5 februari 2005: Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde van Vlaams Belang. (bron Studiedienst Vlaams belang)
            - Waarom bestaat er nog een tweetalige kieskring op eentalig Vlaams grondgebied ? (2 blz)
            - Wat zijn de gevolgen van de niet-splitsing ? (3 blz)
            - Historiek van de strijd voor de splitsing sinds 1993 (7 blz)
            - Waarom moet er geen prijs betaald worden ? (3 blz)
            - Waarom de splitsing van het Brussels gerecht (dat ook Halle-Vilvoorde omvat) ? (2 blz)
            - Enkele nuttige citaten (2 blz)

- 28 januari 2005: Kroniek van Brussel - Halle - Vilvoorde. Een overzicht van 30 jaar Vlaamse toegevingen en woordbreuk (bron studiedienst Vlaams Belang)

- 22 januari 2005: Nieuwjaarsboodschap VVB-Brussel

- 23 december 2004: Omzendbrieven Peeters en Martens omtrent het taalgebruik in gemeentebesturen en OCMW's: Tekst van de arresten van de Raad van State waarin alle klachten van franstalige zijde definitief verworpen worden
            - verwerping klacht gemeente Kraainem
            - verwerping klacht burger Sint-Genesius-Rode
            - verwerping klacht gemeente Linkebeek
            - verwerping klacht burgers
            - verwerping klacht OCMW Linkebeek
            - De Tijd: Analyse- en commentaarstukken
            - commentaar van Bart Sturtewagen in De Standaard

- 7 december 2004: Tekst van het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit voorstel is het voorstel tot verticale splitsing uitgewerkt door HaViKo en de burgemeesters en overgenomen door de Vlaamse regering. Zie 13 oktober voor de tekst. Momenteel is dit voorstel in behandeling in de kamer (voorjaar 2005). De raad van State heeft geen fundamentele bezwaren.

- 28 november 2004: Toekenning van de André Demedtsprijs Marnixring Kortrijk aan HaViKo voorzitter Luc Deconinck.
            - Laudatio door Willy De Waele, burgemeester van Lennik
            - Dankwoord vanwege Luc Deconinck

- 17 November 2004: Beleidsnota 2004-2009 van Vlaams minister Frank Vandenbroucke voor de Vlaamse Rand.

- 12 November 2004: Het Halle Vilvoorde Komitee ontving vandaag in Grimbergen de Zennedalprijs uitgereikt door de Marnixring Zennedal.
            - Motivering voor de toekenning van de prijs
            - Oorkonde
            - Dankwoord vanwege voorzitter Luc deconinck
            - Bespreking in De Standaard

- 28 oktober 2004: Het wetsvoorstel Bourgeois voor een horizontale splitsing van BHV is ongrondwettig.
            - Tekst van het advies van de Raad van State van 22 oktober 2004
            - Bespreking van Marc Deweerdt in De Tijd op 27 Oktober 2004

- 25 oktober 2004: Op 23 oktober pleitte hoofdredacteur Vandermeersch in een editoriaal van De Standaard voor de erkenning van het minderhedenverdrag, waarmeee hij optreedt als spreekbuis van Di Rupo en het FDF. HAVIKO voorzitter Luc Deconinck antwoordt in een lezersbrief.

- 22 oktober 2004: Motie van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV): Brussel-Halle-Vilvoorde: Geen Millimeter wijken

- 13 oktober 2004: Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, ingediend door de heren Rik Daems, Dirk Van der Maelen, Pieter De Crem, Patrick De Groote en Koen T’Sijen. Dit voorstel is het splitsingsvoorstel van HaViKo en de burgemeesters, overgenomen door de Vlaamse regering en momenteel in behandeling in de kamer (voorjaar 2005).
            - Tekst van het wetsvoorstel
            - Advies van de Raad van State (7 december 2004). De raad van State heeft geen fundamentele bezwaren.


- 3 oktober 2004: Open brief van burgemeester Willy de Waele aan partijgenoot en federaal vice ministerpresident Dewael: Reactie op de uitspraken van Dewael in de 7de dag waarin hij de splitsing weer op de lange baan schuift (3 blz)

- Juli 2004: Wat zegt het Vlaams regeerakkoord van de regering Leterme over Halle Vilvoorde ?
            - Bladzijde 7-8: Engagement voor de splitsing van B-H-V
            - Bladzijde 78-79: Vlaamse rand en faciliteitengemeenten

- 17 juni 2004: Teksten overgemaakt aan formateur Leterme door voorzitter Luc Deconinck tijdens een gesprek ter voorbereiding van de Vlaamse regeringsvorming
            - Beleidstekst voor Vlaams-Brabant gericht aan formateur Leterme
            - Pleidooi voor oprichting Vlaams Instituut voor Taal- en Integratiebeleid, gericht aan formateur Leterme

- 13 mei 2004: Plechtige Splitsingsverklaring van de meerderheidspartijen SPA-Spirit en VLD, ondertekend door Minister Van Grembergen, Minister-president Somers, Burgemeesters Leo Peeters, Dirk Brankaer, Willy De Waele, en Voorzitters Dirk Sterckx (VLD), Steve Stevaert (SPA), en Els Van Weert (Spirit). Dit gebeurde als gevolg van de druk uitgeoefend door de betoging van Halle op 9 mei.

- 9 mei 2004: Betoging Halle - Toespraken
            - toespraak Lieve Van Linthout (burgemeester Sint-Pieters-Leeuw)
            - toespraak Luc Deconinck (voorzitter HaViKo)
            - toespraak Guido Moons (voorzitter VVB)

- 9 april 2004: Vonnis van het hof van beroep te Gent: Dienstweigeraar vrijgesproken. De dienstweigeraar was ingegaan op de oproep vanuit het HaViKO om te weigeren te zetelen als bijzitter van een stembureau bij de federale verkiezingen van mei 2003 wegens de ongrondwettelijkheid van de niet-gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De rechter herroept de uitspraak van eerste aanleg en sprak de beklaagde vrij. De proceskosten zijn voor de Belgische staat.

- 10 maart 2004: Opiniepeiling “verdere verfransing : wat denken de mensen erover?”
            - inleidende tekst
            - resultaten opiniepeiling ITC-research
            - conclusies opiniepeiling

- Lijst van vooraanstaanden die de actie "Splits zelf de kieskring - word dienstweigeraar" steunen. stand 21 augustus 2004

- Lijst van steden gemeenten die solidair zijn met de actie:
            - gemeenten van Halle-Vilvoorde (toestand eind 2003)   (PDF bestand)
            - andere gemeenten van Vlaanderen (toestand mei 2004)  (PDF bestand)
            - Zie ook webstek Conferentie van Burgemeesters 

- Enkele van de vele resoluties die de splitsing van B-H-V ondersteunen:
            - Resolutie Vlaams Parlement van 10 december 2003   (PDF bestand)
            - Resolutie Provincieraad Vlaams-Brabant 4 november 2003  (PDF bestand)
            - Resolutie Stad Antwerpen 26 april 2004   (PDF bestand)

- 6 december 2003: Staten Generaal van het Overlegcentrum van Vlaams Verenigingen (OVV) in het Vlaams Parlement
            - Toepraak Eric Ponette
            - Toepraak Willy De Waele
            - Toespraak Leo Peeters
            - Toespraak Boudewijn Bouckaert

- 24 oktober 2003 Wetsvoorstel 24 oktober 2003, tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Ingediend in het federaal parlement door Hans Bonte, Willy Courtois, Herman Van Rompuy, Walter Muls en Geert Bougeois.

- 10 october 2003: Besluiten van de Staten-Generaal van de Colleges van Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde Voorstelling wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring BHV.

- 26 mei 2003: Arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003. Gedeeltelijke vernietiging van de nieuwe kieswet van 13 december 2002.

- 26 maart 2003: Adres 7 Vlaamse burgemeesters 26 3 2003: Geen enkele Vlaamse partij mag tot een nieuwe regering toetreden als die de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet wil splitsen
            - Adres burgemeesters Halle-Vilvoorde
            - Bespreking in De Standaard op 27 maart 2003

- oct-nov-dec 2002: Artikel in secessie nr 9, oct-nov-dec 2002: Analyse van de voor Vlaanderen nadelige kieswethervorming van 2002 met invoering provinciale kieskringen behalve voor Vlaams-Brabant. Dit wetsvoorstel van de paarse regering Verhofstadt, goedgekeurd op 13 december 2002, werd in mei 2003 wat betreft het luik Vlaams-Brabant vernietigd door het arbitragehof.

- 29 september 2002: Betoging Vilvoorde. Tekst toespraak van HaViKo voorzitter Luc Deconinck

- 21 augustus 2002: De foute cijfers van Stef Goris : Tweede niet gepubliceerde vrije tribune voor De Standaard (21 augustus 2002)

- kieshervorming 2002: Uitgebreide tekst over kieshervorming 2002 (tekst "kritische analyse")

- 2 mei 2002: Standpunt kieshervorming 2002: NU SPLITSEN (niet-gepubliceerde vrije tribune De Standaard, bezorgd op 2 mei 2002)

- Korte versie platformtekst: Dringende eisen Vlaams-Brabant (= korte versie platformtekst)

- Februari 2000: Standpunt over het GEN (6 blz - 3.8MB pdf bestand)

- Standpunt: Standpunt over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

- 7 december 1996: Standpunt van het HaViKo over het structuurplan Vlaanderen.
            - Vlaams Brabant - Randgebied of Regio ? Verslag van het colloquium van 7 december 1996 (24 blz)
            - Model bezwaarschrift

- 27 maart 2002: Kaderverdrag inzake Bescherming van Nationale Minderheden 1 februari 1995.
Brief aan alle leden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (in het Engels, RTF-bestand).

- 8 februari 2002: Kaderverdrag inzake Bescherming van Nationale Minderheden 1 februari 1995.
Brief aan Mw. Nabholz-Haidegger. Nederlandse versie - Engelse versie

- Mei 2000: Vlaams Instituut voor de Rand. Voorstel tot oprichting Vlaams Instituut voor Taal- en Integratiebeleid

- Mei 2000: Platformtekst. Platformtekst van het Halle-Vilvoorde Komitee